Alicja Juškienė

Dr. Alicja Juškienė

Psichologė, psichoterapeutė, mokslininkė ir dėstytoja, sukaupusi klinikinės ir mokslinės patirties dirbant su depresiją, nerimo sutrikimus, padidintą įtampą patiriančiais pacientais. Specializuojasi nemigos nemedikamentiniame gydyme. Konsultuoja lietuvių, lenkų, anglų ir lietuvių gestų kalbomis.
 
Biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos miego medicinos, Lietuvos kognityvinės elgesio asociacijos, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos, Lietuvos psichologų sąjungos valdybų ir komitetų narė.
 
Savo darbe taiko kognityvinę elgesio terapiją, dėmesingą įsisąmoninimą (angl. mindfulness), schemų terapiją ir naujausius mokslo pasiekimus psichoterapijos, miego medicinos, sveikatos psichologijos ir gyvensenos medicinos srityse.

IŠSILAVINIMAS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, MOKSLINĖ VEIKLA

 • 2002-2005 m. Punsko Kovo 11-osios licėjus, Lenkija;
 • 2005-2009 m. Psichologijos bakalauras, Vytauto Didžiojo universitetas;
 • 2009-2011 m. Sveikatos psichologijos magistras, Vytauto Didžiojo universitetas;
 • 2013-2018 m. Biomedicinos mokslų daktarė (slaugos kryptis), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

PSICHOTERAPIJOS STUDIJOS

 • 2013-2016 m. Podiplominės kognityvinės ir elgesio psichoterapijos studijos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
 • 2016-2017 m. Schemų terapija (bazinis mokymų lygmuo), Tarptautinė Schemų terapijos draugija;
 • 2016-2017 m. Podiplominės studijos „Įsisąmoninimu (angl. mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“, sertifikuota dėmesingo įsisąmoninimo (angl. mindfulness) mokytojaLietuvos sveikatos mokslų universitetas;
 • 2016-2019 m. Supervizoriaus vardas, Odyssea Tarptautinis Kognityvinės elgesio terapijos institutas.
MOKSLINĖ VEIKLA
 • 2018-2019 m. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema „Mobili interneto aplikacija dėmesingumu grįstai kognityvinei ir elgesio terapijai”. Projekto vadovė dr. A.Saudargienė, mokslinė konsultantė;
 • 2018.03 – 2020.08 mėn. Psichosocialiniai savižudybių rizikos veiksniai ir pagalbos prieinamumas nusižudžiusių asmenų aplinkoje“ (Nr. S-MIP-17-129), tyrėja-psichologė (psichologiniu interviu atlikimas);
 • 2017 – 2020 m. „Biomolekulinių ir genetinių žymenų, funkcinės būklės bei rizikos veiksnių įtaka IŠL eigai, reabilitacijai ir baigtims“, jaunesnioji mokslo darbuotoja (psichologinio įvertinimo atlikimas, Triero socialinio streso tyrimo atlikimas, grįžtamojo ryšio pacientams suteikimas);
 • 2012-2016 m. Genetinių veiksnių ir aplinkos sąveikos įtaka psichikos sutrikimų gydymui ir eigai“, tyrėja (2007-04-13 Nr.BE-2-21;2009-01-15 Nr.P1-38/2007;2009-09-12 Nr.P2-38/2007;2010-04-20 Nr.P3-38/2007; 2012-10-24 Nr.P1-110/2012),  jaunesnioji mokslo darbuotoja (psichologinio įvertinimo atlikimas, Triero socialinio streso tyrimo atlikimas, grįžtamojo ryšio pacientams suteikimas);
 • 2013.02.01-2016.01.31 d. Europos Komisijos finansuojamamo projekto „Open Semantically-enabled, Social-aware Access to Scientific Data (OpenScienceLink)“ (sutarties nr. 325101), tyrėja- jaunesnioji mokslo darbuotoja.

PUBLIKACIJOS

 • Prasko, J., Ociskova, M., Vanek, J., Burkauskas, J., Slepecky, M., Bite, I., … & Juskiene, A. (2022). Managing Transference and Countertransference in Cognitive Behavioral Supervision: Theoretical Framework and Clinical Application. Psychology Research and Behavior Management15, 2129;
 • Gecaite-Stonciene, J., Steibliene, V., Fineberg, N. A., Podlipskyte, A., Bunevicius, A., Liaugaudaite, V., Juskiene A. & Burkauskas, J. (2021). Multidimensional Structure of the Alcohol Use Disorders Identification Test: Factorial Validity and Reliability in Patients With Anxiety and Mood Disorders in Lithuania. Alcohol and Alcoholism56(1), 109-115;
 • Prasko, J., Abeltina, M., Vanek, J., Dicevicius, D., Ociskova, M., Krone, I., … & Bagdonaviciene, L. (2021). How to use self-reflection in cognitive behavioral supervision. Activitas nervosa superior rediviva. Bratislava: Institute of Normal and Pathological Physiology, 2021, vol. 63, no. 2;
 • Digryte, L., Zemaitiene, N., Baniene, I., Sap, V., Juskiene, A., & Liaugaudaite, V. (2021). Methodological insights from a psychosocial autopsy study of adult suicide. Psihologija54(4), 397-409;
 • Liaugaudaitė, V., Žemaitienė, N., Raškauskienė, N., Digrytė-Šertvytienė, L., Banienė, I., Sap, V., & Juškienė, A. (2020). Psychosocial autopsy study of suicide in Lithuania: gender differences= Savižudybių psichosocialinės autopsijos tyrimas Lietuvoje: lyčių skirtumai. Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija= Biological psychiatry and psychopharmacology. Palanga: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2020, t. 22, Nr. 2;
 • Gecaite-Stonciene, J., Fineberg, N. A., Podlipskyte, A., Neverauskas, J., Juskiene, A., Mickuviene, N., & Burkauskas, J. (2020). Mental fatigue, but not other fatigue characteristics, as a candidate feature of obsessive compulsive personality disorder in patients with anxiety and mood disorders—An exploratory study. International journal of environmental research and public health17(21), 8132;
 • Liaugaudaite, V., Fineberg, N. A., Podlipskyte, A., Gecaite, J., Juskiene, A., Mickuviene, N., & Burkauskas, J. (2020). Neurocognitive markers of suicidal ideation in patients with anxiety and mood disorders. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice24(2), 116-119;
 • Prasko, J., Dicevicius, D., Ociskova, M., Krone, I., Slepecky, M., Abeltina, M., … & Juskiene, A. (2020). Imagery in cognitive behavioral supervision. Neuroendocrinology Letters41(1);
 • Prasko, J., Ociskova, M., Vanek, J., Dicevicius, D., Burkauskas, J., Krone, I., … & Bagdonaviciene, L. (2020). Balint groups in cognitive behavioral supervision. Activitas nervosa superior rediviva. Bratislava: Institute of Normal and Pathological Physiology, 2020, vol. 62, no. 1;
 • Juskiene, A., Podlipskyte, A., Bunevicius, A., & Varoneckas, G. (2018). Type D personality and sleep quality in coronary artery disease patients with and without obstructive sleep apnea: mediating effects of anxiety and depression. International journal of behavioral medicine25(2), 171-182;
 • Burkauskas, J., Fineberg, N. A., Gecaite, J., Juskiene, A., Podlipskyte, A., Neverauskas, J., & Mickuviene, N. (2018). Obsessive compulsive personality and fatigue in patients with anxiety and mood disorders. European Neuropsychopharmacology28(6), 781-782;
 • Burkauskas, J., Juškienė, A., Sapežinskienė, L., & Neverauskas, J. (2014). Psichoterapijos veiksmingumas: terapiniai veiksniai ir subjektyviai išgyvenami pokyčiai (sudarytoja G. Gudaitė). Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 2014. ISBN 978-609-459-294-2. Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija= Biological psychiatry and psychopharmacology. Palanga: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, 2014, t. 16, Nr. 2;
 • Žalytė, G., Juškienė, A., & Neverauskas, J. (2015). Sukaupto dėmesio ir įsisąmonimo skalė. Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija= Biological psychiatry and psychopharmacology. Palanga: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, 2015, t. 17, Nr. 1;
 • Burkauskas, J., KAZLAUSKĖ, G., BUNEVIČIUS, A., BUNEVIČIENĖ, I., SAPEŽINSKIENĖ, L., JUŠKIENĖ, A., … & Bunevičius, R. (2012). Savanori tiriam j širdies ir kraujagysli sistemos atsakas Triero socialinio streso test. AND PSYCHOPHARMACOLOGY, 83.

  Užsiregistruokite


   Užsiregistruokite