ES projektai

lvpa

„Klasterio, teikiančio visapusiškas medicinos paslaugas, eksporto plėtra“

UAB „Artmedica“ įgyvendiną projektą ,,Klasterio, teikiančio visapusiškas medicinos paslaugas, eksporto plėtra“, kurio tikslas skatinti klasterizaciją, kuri leistų padidinti medicinos eksportą. Įgyvendinamas projektas suvienys 6 bendradarbiaujančias ir bendrų tikslų siekiančias MVĮ, kurios projekto įgyvendinimo metu įsipareigoją dalyvaudamos pridėtinės vertės kūrimo grandinėje padidinti klasterio eksportą ir vykdyti atvykstamojo turizmo veiklą – medicinos (sveikatos) turizmą – vieną perspektyviausių Lietuvos eksporto sričių. Sukurto klasterio nariai yra suinteresuoti galimybe pigiau ir sklandžiau gauti specializuotą informaciją, kartu vykdyti didesnius užsakymus, sumažinti marketingo ir pardavimų sąnaudas bei didinti kiekvienos klasterio įmonės konkurencingumą.

Planuojamas projekto rezultatas: efektyviai veikiantis medicinos paslaugų klasteris, skatinantis atvykstamojo turizmo veiką – eksportą.

Projektas finansuojamas UAB „Artmedica“ nuosavomis lėšomis ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 240.877,38 Eur.

Projekto pavadinimas – ,, Klasterio, teikiančio visapusiškas medicinos paslaugas, eksporto plėtra“.

Projekto partneriai: UAB ,,Donlora”, UAB ,,Medicinos turizmo paslaugos”, MB ,, Minimaliai invazyvios chirurgijos paslaugos”, MB ,,Anesteziologo konsultacija”, MB ,,Baltic Aesthetics Clinic”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2022.03.01 – 2023.11.30

 

lvpa

UAB “Artmedica” inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant

e. komercijos sprendimus

UAB “Artmedica” įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus skaitmenizuoti procesai, kurie gerins teikiamų paslaugų kokybę. Projekto metu bus kuriamos ir diegamos pardavimų valdymo, depozitų administravimo, mokėjimo duomenų importavimo sistemos. Bus vykdomas duomenų automatizavimas, įdiegtas automatinio laiško siuntimas po paslaugų apmokėjimo, ir kita.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai klientų savitarnos ir elektroninėss svetainės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB “Artmedica” nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 26 850,00 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB “Artmedica”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.22 – 2023.08.31
lvpa

Inovatyvaus liposakcijos įrenginio kūrimas ir tobulinimas

UAB „Artmedica“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – sukurti pasauliniu lygmeniu inovatyvų liposakcijos įrenginį, kurio techninės savybės užtikrintų efektyvesnį, saugesnį ir mažiau traumatišką riebalų siurbimo procesą lyginant su rinkoje naudojamais įrenginiais.

Projektas finansuojamas UAB „Artmedica“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“. 

Riebalų nusiurbimas, galintis medicinoje padėti išspręsti gerybinių lipomomų bei kamieninių ląstelių panaudojimą gydymo klausimais problemą, pažangioje šių laikų medicinoje vis dar sukelia nemalonius pooperacinius simptomus pacientui bei neleidžia klinikoms efektyviai planuoti jų laiko. Siekdama sumažinti operacijų poveikį pacientams, gydytojams ir klinikoms, projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu atliks in vitro ir in vivo tyrimus, lyginamąjį klinikinį tyrimą ir pasinaudojęs tyrimų metu gautais rezultatais, sukurs analogų neturintį, naujos kartos riebalų nusiurbimo įrenginį.  Projekto metu sukurta inovatyvi technologija sudarys sąlygas sumažinti kraujo netekimo apimtis, traumatizmą audiniams, operacijos laiką bei pooperacinį laikotarpį.

Įgyvendinamas projektas atitiks Sumaniosios specializacijos kryptį „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ bei jos prioritetą „Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai“, kadangi vykdomos MTEP veiklos sudarys sąlygas didėti sveiko gyvenimo trukmei.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia​      2020-09-14

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga​     2023-11-30

    Užsiregistruokite


      Užsiregistruokite