Rolandas Borkys

Rolandas Borkys

Gydytojas akušeris ginekologas

Domėjimosi sritys: ginekologinės problemos, endoskopinė chirurgija, ginekologinės operacijos.

MOKSLAI IR PROFESINĖ DARBO PATIRTIS

  • 1986 – 1992 m. baigė Kauno medicinos universitetą ir įgijo medicinos gydytojo kvalifikaciją;
  • 1992 – 1996 m. baigė Kauno medicinos universitetą ir įgijo gydytojo akušerio ginekologo kvalifikaciją;
  • 1996 – 1999 m. Krikščioniškieji gimdymo namai, gydytojas akušeris – ginekologas;
  • Nuo 2001 m. VšĮ „Auki sveikas“, gydytojas akušeris – ginekologas;
  • Nuo 2006 m. LSMU Kauno ligoninė, gydytojas akušeris – ginekologas, akušerijos – ginekologijos sk. vedėjas;
  • Nuo 2020 m. klinika „Motina ir Vaikas“, gyd. akušeris ginekologas;
  • Dirbta konsultantu UAB „Kompgrupė“ įmonei įdiegiant konsultacinėje poliklinikoje „A-klinika“ informacinę sistemą;
  • Dirbta konsultantu UAB „Kompgrupė“ įmonei įdiegiant Kėdainių PSPC informacinę medicininę sistemą MEDIS.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

  • 1996 – 1999 m. dalyvauta sukuriant DEMB, kurios tikslas – propaguoti endoskopines intervencijas (ginekologines, chirurgines, artroskopines) Lietuvos regionuose – vykdant šias operacijas rajoninėse ligoninėse;
  • 1990 – 2000 m. dalyvauta sukuriant ir organizuojant efektyvią NŠP mokytojų ruošimo sistemą, organizuojant NŠP mokytojų ruošimo kursus, mokslines konferencijas;
  • Nuo 1996 metų atliekamos visų lygių histeroskopijos bei laparoskopijos;
  • 2000 m. vykdyta „NŠP mokytojų ruošimo programa“, dalyvaujant Kauno Šeimos Centrui bei Kauno Krikščioniškiems gimdymo namas (vyr. gyd. pav. medicnai V. Rudzinskas), finansavo – „Pro-Life“;
  • 2001 m. dalyvauta įkuriant VšĮ „Auki sveikas“ ir organizuojant jos veiklą (buvo sukurta pirminės sveikatos priežiūros centras su antrinio lygio specialistais);
  • Skaityti pranešimai konferencijose Anglijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Lietuvos akušerių – ginekologų suvažiavime;
  • Skaitomos paskaitos KMU Medicinos ir farmacijos specialistų tobulinimosi kursuose V-VIII mobiliosiose sesijose ginekologijos tematika;
  • Tezės konferencijų leidiniuose (tarptautiniuose – Anglija, Švedija, Vokietija, Lenkija ir respublikiniuose).

NARYSTĖ PROFESINĖSE ORGANIZACIJOSE, ASOCIACIJOSE

  • Lietuvos akušerių ginekologų draugija.

    Užsiregistruokite


      Užsiregistruokite