Evelina Pajėdienė

Dr. Evelina Pajėdienė

Gydytoja neurologė, miego specialistė, sukaupusi klinikinės ir mokslinės patirties dirbant su neurologinėmis ligomis bei miego sutrikimais sergančiais pacientais.
 
Doktorantė, Lietuvos miego medicinos draugijos prezidentė, Europos neurologų draugijos Miego ir būdravimo sutrikimų grupės pirmininkė, bendradarbiaujanti su užsienio šalių ligoninėmis bei universitetais.
 

IŠSILAVINIMAS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS, MOKSLINĖ VEIKLA

 • 1993-1997 m. Kauno “Žaros” pradinė  mokykla.
 • 1997-2001 m. Kauno “Rasos” gimnazija.
 • 2001-2005 m. Kauno Technologijos Universiteto Gimnazija.
 • 2005-2011 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos Fakultetas.
 • 2011-2018 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Neurologijos rezidentūra.
 • Nuo 2018 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Doktorantūros studijos.
 • 2014 m. 03 mėn. 17-21 d. “Edinburgo miego medicinos kursai”, Edinburgas, Jungtinė Karalystė.
 • 2015 m. 09 mėn. – 2016 m. 02 mėn.  Rezidentūros stažuotė epilepsijos ir miego sutrikimų  diagnostikoje bei gydyme, Upsalos Universitetinė ligoninė, Pulmonologijos-alergologijos ir miego mokslinių tyrimų klinika, Upsala, Švedija.
 • 2016 m. 03 mėn. – 2016 m. 08 mėn.  – Rezidentūros stažuotė judesių sutrikimų bei bendrosios neurologijos srityse, Hudingės universitetinė ligoninė, Karolinskos institutas, Neurologijos klinika, Stokholmas, Švedija.
 • 2016 m. 09 mėn. – sėkmingai išlaikytas Europos miego tyrimų draugijos organizuojamas egzaminas ir suteiktas somnologės arba miego specialistės sertifikatas.
 • Nuo 2016 m. gydytoja kasmet dalyvauja ir pristato pranešimus Lietuvos neurologų bei kitų specialistų renginiuose, seminaruose, mokymuose, Europos miego tyrimų draugijos, Europos neurologų akademijos, Pasaulio miego medicinos asociacijos organizuojamose konferencijose.
 • Nuo 2014 m.   Europos miego tyrimų draugijos narė.
 • Nuo 2017 m. – Neurologų draugijos, Lietuvos klinikinės neurofiziologijos ir neurosonologijosdraugijos narė.
 • Nuo 2017 m. – Pasaulio miego medicinos asociacijos narė.
 • Nuo 2018 m. – Europos neurologų akademijos Miego ir budrumo sutrikimų specialistų grupės narė, nuo 2021 m. – šios grupės pirmininkė.
 • Nuo 2022 m. – Lietuvos miego medicinos draugijos prezidentė.
 • 2008 – 2011 m. viena iš tyrėjų projekte “Skausmo įveika, patyrus autotransporto avariją Lietuvoje”. Vykdant projektą pasirašyta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis su Karolinska institutu, Klinikinių mokslų skyriumi prie Danderyd ligoninės (Švedija).
 • Nuo 2012 m. viena iš tyrėjų projekte „Mialginis encefalomielitas – Lėtinis nuovargio sindromas“, organizuojamame Karolinska instituto (Švedija).
 • 2015-2017 m. viena iš tyrėjų projekte “Miego sutrikimai patyrus išeminį arba hemoraginį galvos smegenų insultą“, organizuojamame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Neurologijos klinikos.
 • Nuo 2018 m. pagrindinė projekto vykdytoja, doktorantė projekte “Ūminį galvos smegenų insultą patyrusių pacientų metabolinių bei genetinių žymenų ir miego – būdravimo ciklo sutrikimų reikšmė ligos baigtims”.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

  Užsiregistruokite


   Užsiregistruokite